طراح سایت و امنیت شبکه
مشاور سئو ، امنیت ، بهینه یابی ، پشتیبانی و بازیابی
طراح سایت و امنیت شبکه
مشاور سئو ، امنیت ، بهینه یابی ، پشتیبانی و بازیابی
رزومه
تحصلات:
1393
کارشناسی فناوری اطلاعات
دانشگاه آزاد میانه
1384
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه آزاد بستان آباد
1382
دیپلم ریاضی فیزیک
نمونه دولتی استاد شهریار
کاری :
1397
طراح و صاحب امتیاز سایت کتاب تبریز
tabrizbook.com

سایت فعال می باشد

1398
مسئول فناوری اطلاعات
دورناباتری

مشغول به کار

1397-1399
مشاور فناوری اطلاعات و تبلیغات شبکه های اجتماعی
شهر کتاب تبریز

استعفا بعلت مشغله کاری زیاد و توسعه پروژه های دیگر

1396-1397
مسئول سئو سایت
نمایشگاه سازان

اتمام پروژه سئو و شروع مطلب گذاری

1392-1396
مسئول شبکه و فناوری اطلاعات
هافمن

استعفا بعلت مشکلات داخلی هافمن و عدم تناسب بین حقوق و وظایف محوله-دارای رضایت شغلی

1390-1392
مسئول شبکه و فناوری اطلاعات
سپیدان دوغ توانا

موقعیت شغلی بهتر در هافمن

1390
مسئول طراحی تبلیغات و کلیشه
تولیدی کیف حسن زاده

استعفا بعلت فصلی بودن کار

1389
مسئول اتاق برق و ابزار دقیق
نیروگاه سمنان گروه نصب NTN

اتمام پروژه نصب و راه اندازی

Skills
 • The Ability to Communicate
 • The Power of Observation
 • Reasoning and Problem Solving
 • Knowledge of Grammar, Spelling
Languages
 • English
 • German
 • Italian
 • French
Knowledge
 • Adaptability
 • Strong Research Skills
 • The Ability to Get Focused
 • Communicate
 • The Ability to Meet Deadlines
 • Organizational Skills
Testimonials